22 357 28 88, 22 781 31 08

Etykietowanie – najczęstsze błędy i wady. Jak im zapobiegać?

Obowiązujące przepisy obligują producentów produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych do informowania konsumentów o określonych cechach wyrobu. Niewłaściwie prowadzone etykietowanie lub błąd w treści etykiety mogą doprowadzić do wycofania partii produktu z rynku, tym samym narażając producenta na straty.

Na czym polega etykietowanie produktów? Jakie są najczęstsze błędy przy etykietowaniu i jak im zapobiegać?

Na czym polega etykietowanie produktów?

Produkt po zapakowaniu staje się pewnego rodzaju niewiadomą dla konsumenta, który przed podjęciem decyzji zakupowej nie może w żaden sposób sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ma do czynienia z opakowaniem nietransparentnym. I temu właśnie służą etykiety.

Etykietowanie butelek oraz innych opakowań produktowych ma dostarczać konsumentowi informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji zakupowej. Informacje na etykietach pozwalają na identyfikację danego towaru, jego składu oraz sposobu użycia, a także terminu przydatności do użycia. Etykietowanie odgrywa również kluczową rolę w marketingu i promocji. Odpowiednio zaprojektowane etykiety przyciągają uwagę potencjalnych nabywców wyróżniając produkt na tle konkurencji.

Etykietowanie a wymogi prawne

Zadaniem wymogów prawnych dotyczących etykietowania jest przede wszystkim zapewnienie ochrony konsumenta i wspieranie uczciwej konkurencji na rynku. Producenci muszą śledzić i przestrzegać ciągle zmieniających się regulacji dotyczących etykietowania wyrobów gotowych, które mogą wymagać od nich dostarczenia konkretnych informacji na temat:

  • składu produktów,
  • alergenów,
  • wartości odżywczych.

Niestosowanie się do obowiązujących przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Z tego powodu, dokładne zrozumienie i stosowanie aktualnych wymogów prawnych w zakresie etykietowania jest kluczowe dla każdego producenta.

Najczęstsze błędy w etykietowaniu

Najczęstsze błędy w etykietowaniu obejmują dwie istotne kategorie. Pierwsza dotyczy błędów merytorycznych, a więc błędów w informacjach zawartych na etykiecie. Takimi błędami są m.in. błędne opisy składników, które wprowadzają konsumenta w błąd lub brak informacji dotyczących potencjalnych alergenów, co może stanowić zagrożenie dla czyjegoś zdrowia, a nawet życia.

Druga kategoria błędów odnosi się od aspekty technicznego aplikacji etykiety. Może to obejmować niewłaściwe umiejscowienie, złe przyklejenie, czy niepoprawną orientację etykiety. Tego typu błędy bardzo często wynikają z niewłaściwego ustawienia maszyn etykietujących i są zazwyczaj wykrywane przez systemy kontroli wizyjnej, które eliminują wadliwie zaetykietowane produkty z linii produkcyjnej.

Jak unikać błędów w etykietowaniu?

Aby uniknąć błędów w etykietowaniu, ważne jest przestrzeganie kilku kluczowych zasad. Obejmują one:

  • dokładne zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących etykietowania,
  • regularną aktualizację informacji na a etykietach zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi,
  • inwestowanie w wysokiej jakości sprzęt etykietujący i zapewnienie jego prawidłowej konfiguracji oraz konserwacji,
  • regularne szkolenia pracowników odnośnie prawidłowego procesu etykietowania i stosowanie systemów kontroli jakości.

Innym sposobem na znaczące ograniczenie błędów podczas etykietowania jest przekazanie tego procesu w ręce wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, oferującej usługi co-packingowe.